Terms 2020-05-17T23:20:30+00:00

Condiţiile de achitare online ale serviciilor FLY ELECTRIC

Prezentul document (denumit în continuare – „Condiţii”) stabileşte termenii şi condiţiile cu privire la
achitarea online/reîncărcarea contului Abonatului1
prin intermediul plăţilor online e care sunt obligatorii
pentru Plătitor pentru serviciile de utilizare a funtionalului deplin a aplicatiei EcoFactor Network prestate
de către Operator.

1. Descriere generală a procedurii de reîncărcare a contului Abonatului prin
intermediul plăţii online. (Terms and Conditions)

1.1. In aplicatia mobila a Operatorului: www.QMS.md în secţiunea ”Achitare”, Plătitorul va introduce
datele (în formatul indicat în secţiunea ”Achitare online” ) în folosul căruia este efectuată plata şi
suma plăţii care urmează a fi transferată în Contul Abonatului prin transferarea sumei indicate de Plătitor
din mijloacele băneşti deţinute pe cardul acestuia. După introducerea datelor,
Plătitorul va apasă butonul ”Continuare”.
După verificarea cu succes a datelor introduse, Plătitorul va fi redirecţionat către o secţiune websecurizată de pe serverul Băncii.
1.2. Pot fi reîncărcate/achitate conturile abonaţilor FLY ELECTRIC S.R.L., persoane fizice. Pot fi
achitate conturile pentru servicii de utilizare a aplicatiei EcoFactor Network,
1.3. Pentru a efectua plata, Plătitorul va furniza datele propriului său Card bancar, cum ar fi numărul
cardului bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online. Transferul
acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranţă disponibile în cadrul Băncii ce a emis
cardul bancar respectiv. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui
canal securizat. Informaţia se transmite în formă criptată şi se păstrează doar pe serverul specializat al
sistemului de plată al Băncii emitente a cardului bancar al Plătitorului şi al băncii care deserveşte sistemul
de Achitări online.
1.4. Toate achitările se efectuează în moneda naţională – lei moldoveneşti (MDL). În cazul în care valuta
operaţiunii cu cardul diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operaţiunii se efectuează conform
cursului la operaţiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care deserveşte sistemul de Achitări
online.
1.5. După efectuarea plăţii, mijloacele băneşti vor fi transferate în Conturile personale ale Abonaţilor în
favoarea cărora a fost efectuată plata (prin intermediul Sistemului de facturare) de regula fără întârziere,
în regim on-line.
Transferul mijloacelor băneşti poate avea loc cu întârziere, în dependenţă de nivelul de încărcare al
sistemului de achitări online, dar nu mai multe de 24 de ore.
Abonat – Persoană fizică, utilizator al Serviciilor prestate de către Operator.
Plată Online – transfer de mijloace băneşti efectuate de către Plătitor, în folosul Abonatului, pentru reîncărcarea contului
Abonatului prin intermediul Cardului Bancar, utilizînd reţeaua Internet.
Plătitor – orice persoană fizică, deţinătoare a unui card bancar valid, care iniţiază un transfer de mijloace băneşti prin
Internet, pentru achitarea Serviciilor de comunicaţii electronice în folosul Abonatului.
Operator – Furnizor de servicii de comunicaţii electronice, FLY ELECTRIC SRL, adresa juridică: Bulgara 24,
mun. Chişinău, Republica Moldova.
Card bancar – Instrument de acces al Deţinătorului la soldul disponibil din contul de card.
Operaţiune cu Card – Achitarea prin intermediul cardului a bunurilor şi/sau serviciilor comercializate de magazinul
electronic (magazin virtual, ce publică pe pagina web informaţia privind comercializarea bunurilor şi/sau serviciilor,
efectuează livrarea bunurilor/serviciilor şi acceptă achitarea comenzilor prin intermediul cardurilor), incluzînd toate
procedurile şi procesele tehnologice, economice şi juridice asociate.
Sistem de facturare – sistem automatizat care aparţine Operatorului, prevăzut pentru a duce evidenţa operaţiunilor
privind prestarea serviciilor de comunicaţii electronice către Abonat şi achitarea lor.
Operatorul nu garantează transferul imediat al mijloacelor în cont şi nu este responsabil pentru
prejudiciile aduse Abonatului sau Plătitorului în rezultatul întîrzierii transferului mijloacelor băneşti în
contul numărului ce a fost reîncărcat prin intermediul achitărilor online.

Return/Refund Policy
1.6. Dacă a fost reîncărcat un cont greşit, Plătitorul in decurs de 10 zile se adresează la
Banca ce a emis Cardul Bancar pentru a afla codul de identificare a tranzacţiei. Acest cod
împreună cu copia buletinului valabil şi cererea (în formă liberă, ce conţine numărul greşit
şi numărul corect, semnătura Plătitorului şi data adresării) se depun semnate in forma
electronica catre Operator la adresa electronica EV@QMS.md care verifică aceste date in
decurs de 14 zile.
În caz dacă informaţia este corectă, iar cererea se dovedeşte a fi întemeiată, mijloacele băneşti
vor fi transferate din contul greşit în cel corect (solicitat de Plătitor).
                                                                   2. Limitări
2.1. Operatorul şi/sau banca care deserveşte sistemul de plăţi online îşi rezervă dreptul de a
stabili unilateral nişte limitări asupra posibilităţii Plătitorilor de a transfera mijloace băneşti în Conturile
abonaţilor, prin intermediul Cardului bancar, inclusiv dar fără a se limita la: limitări asupra ţării emitentului
de Card bancar sau clasei Cardului bancar. Operatorul îşi rezervă dreptul de a nu informa Plătitorul şi
Abonatul despre motivele de stabilire a limitărilor.
2.2. Orice Deţinător de card bancar Visa, MasterCard (inclusiv Visa Electron şi Maestro), emis
de către Băncile din Moldova, precum şi de către Băncile străine (cu protecţie 3D Secure), poate efectua
reîncărcarea/achitarea contului abonatului, prin intermediul serviciului “Achitare online”.
2.3. Transferul mijloacelor băneşti prin intermediul Plăţii online, se efectuează luând în calcul
următoarele limitări:
a. Transferul de mijloace băneşti poate fi efectuat doar indicând sume cu cifre întregi.
b. Restricţii privind suma plăţii:
— suma minimă unei plăţi — trebuie să fie de cel puţin 10 de lei;
— suma maximă unei plăţi — trebuie să fie de cel mult 5 000 lei.
2.4. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral limitele (limita maximă şi limita
minimă) sumelor de plată pentru Plătitori.
2.5. Plătitorul nu poate solicita rambursarea mijloacelor băneşti, iar Operatorul nu va lua în
considerare pretenţiile Plătitorului în ce priveşte rambursarea mijloacelor băneşti în contul său bancar în
urma unui transfer nereuşit a mijloacelor băneşti în Contul personal al său sau al altui Abonat.
                                                                   3. Comisioane si Tarife
3.1. La transferul mijloacelor băneşti pentru reîncărcarea contului Abonatului prin intermediul
Plăţii online, nu se percepe comision de la Abonat.
3.2 Abonatul va fi taxat pentru fiecare minut de utilizare a aplicatiei, tariful fiind considerat acel
care va fi afisat in aplicatie in drept cu portul care va fi activat cu ajutorul aplicatiei, in dependenta de putere
de consum si locatia de amplasare a acesteia.
Tarifele de utilizare a aplicatiei pentru persoane fizice fiind urmatoarele:

Activare 50kWh DC Fast Charge – 1.79MDL/min
Activare 22kWh Charger Port – 0.89MDL/min
Activare 7kWh Charger Port – 0.29MDL/min
Activare 3kWh Charger Port – 0.19MDL/min
3.3 Utilizarea serviciului va fi posibila doar in cazul in care in contul abonatului sunt dispobile surse
financiare de minimum 5 MDL, in caz contrar abonatul va fi necesar sa suplineasca contul prin intermediul
aplicatiei utilizind cardul bancar.
                                              4. Răspunderea (Consumer Data Privacy Policy )
4.1. Plătitorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, privind
data de expirare a valabilităţii Cardului său bancar, asupra sumei de bani spre transfer, precum şi privind
numărului de telefon al Abonatului. Întrucât Operatorul nu efectuează transferuri de mijloace băneşti
şi nu prestează servicii bancare sau de plată, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării
transferului, o poartă, exclusiv Banca şi Plătitorul, iar toate pretenţiile privind rambursarea mijloacelor
transferate în cadrul Plăţii online, se soluţionează nemijlocit între Banca emitentă şi Plătitor.
4.2. Operatorul nu poartă răspundere, iar Plătitorul este de acord sa exonereze de răspundere
Operatorul cu privire la orice pretenţie ridicată de către o parte terţă, rezultată din utilizarea serviciul de
Plată online din numele acestuia, cît şi cu privire la orice prejudicii (directe sau indirecte), costuri,
acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, suferite în vreun
fel sau provocate ca urmare a încălcării sau ignorării de către Plătitor a prezentelor Condiţii.
4.3. Operatorul nu poartă răspundere în faţa Plătitorului şi/sau a Abonatului, pentru întîrzierile
şi defecţiunile platformelor tehnice şi erorile de comunicare care au apărut fără vina Operatorului.
4.4. Operatorul nu efectuează transferuri de mijloace băneşti, nu prestează servicii bancare şi
nu poartă răspundere de orice Operaţiune frauduloasă rezultată din acţiunile sau inacţiunile plătitorului
sau a terţilor părţi. Plătitorul acceptă această limitare a responsabilităţii Operatorului. În cazul în care
Bancă – instituţie financiară care emite şi/sau accepta spre plată carduri bancare în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.
MasterCard® SecureCode™ / Verified by Visa® /- Platforme tehnologice, bazate pe utilizarea protocolului de securitate
3D Secure, ce asigură autentificarea deţinătorului de card MasterCard / Visa prin parolă la efectuarea cumpărăturilor în mediul
Internet.
Operaţiune frauduloasă – Operaţiune cu card bancar, nesancţionată şi neconfirmată de către deţinătorul cardului.
Plătitorul nu acceptă prezentele Condiţii, acesta nu va utiliza acest serviciu prin intermediul aplicatiei
Operatorului.
4.5. În nici o circumstanţă Operatorul nu poartă răspundere pentru pierderi de natură directă
sau indirectă, rezultate din/sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului de
plăţi online, a acestui site web sau alte site-uri web, în legătura cu acesta. Toate pretenţiile de ordin
material şi moral, Plătitorul le poate adresa, după caz, Băncii emitente a cardului bancar.
4.6. (Policy for transmission of Payment card details) Operatorul nu are acces la cardurile
bancare, respectiv nu prelucrează şi nu păstrează informaţii confidenţiale legate de Cardurile bancare ale
Plătitorilor şi nu poartă răspundere de confidenţialitatea informaţiei furnizate de Plătitor prin intermediul
canalelor de comunicaţii deschise (Internet).
                                           5. Alte condiţii (Security Capabilties)
5.1. Abonaţii sunt anunţaţi despre încetarea sau modificarea prezentelor Condiţii prin
intermediul paginii – web al Operatorului: www.QMS.md.
5.2. Transferul mijloacelor băneşti prin intermediul Plăţii online cu ajutorul Cardurilor bancare,
poate fi sistat de către Operator pentru un anumit Abonat sau Plătitor, pe o perioadă nedeterminată, fără
nici o explicaţie.
5.3. Operatorul îşi rezervă dreptul de a anula transferul efectuat prin serviciul de Plăţi online şi
de a revoca suma plăţii transferate anterior în contul personal al Abonatului, dacă plata este suspectată ca
fiind o operaţiune frauduloasă sau dacă alte motive obiective impun acest lucru.
5.4. Plătitorul este responsabil de utilizarea Cardului bancar şi poartă răspundere pentru orice
acţiuni ale persoanelor terţe, efectuate din numele Plătitorului, la utilizarea Cardului bancar al Plătitorului
pentru efectuarea Plăţii online.
5.5. Plătitorii şi/sau Abonaţii vor răspunde pentru orice prejudicii, directe sau indirecte, aduse
Operatorului cu intenţie sau din culpă (neglijenţă sau imprudenţă) proprie sau a persoanelor pentru care
răspunde, sau ca urmare a folosirii frauduloase a serviciului de Plăţi online, a nerespectării obligaţiilor
contractuale prevăzute de prezentele Condiţii sau a săvîrşirii altor fapte ilicite de către aceştia.
5.6. Orice litigii între părţi vor fi soluţionate amiabil. În cazul în care litigiul nu poate fi
soluţionat pe cale amiabilă, acesta se va soluţiona de către instanţele competente din R. Moldova, conform
legii R. Moldova.
5.7. Prin utilizarea serviciului de Plată online, plătitorul acceptă toate clauzele prezentelor
Condiţii şi este de acord cu condiţiile de limitare a răspunderii Operatorului.